Procediment Mistral

El procediment Mistral és l’eina que la Universitat Politècnica de València posa a la disposició dels seus alumnes, a través de les Delegacions d’Alumnes de Centre i de la Delegació d’Alumnes de la Universitat, perquè puguen traslladar qualsevol Incidència relativa a l’activitat docent de la Institució amb l’objectiu de poder emprendre iniciatives que permeten la solució dels mateixos pera garantir l’excel·lència i la qualitat en la Universitat Politècnica de València.
Más información “Procediment Mistral”

Carnet Internacional de Alberguista

Los carnets de alberguista permeten allotjar-se en tots els albergs de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils (REAJ), la Xarxa d’Instal·lacions de la Generalitat Valenciana i la Federació Internacional d’Albergs Juvenils (IYHF), amb més de 4200 albergs situats en 90 països del tothom. És una forma barata de viatjar, sobretot per als joves. És necessària l’obtenció d’aquests carnets per a poder allotjar-se en els albergs. Más información “Carnet Internacional de Alberguista”