Carnet Internacional d’Estudiant

La Delegació d’Alumnes de la UPV emet el carnet internacional d’estudiants (ISIC) i de professors (ITIC), així com el carnet jove internacional de viatge (IYTC). Aquestes acreditacions són l’única prova reconeguda internacionalment, un document d’identitat fiable en el món sencer utilitzat per més de 4 milions de persones.
Més informació

Passos a seguir

Les persones interessades poden tramitar qualsevol dels carnets internacionals de la IAS en Delegació d’Alumnes. Per a açò han de seguir els passos següents:

  1. Comprovar que es compleixen els requisits necessaris per a obtenir el carnet i que es pot aportar la documentació que sol·licitem. És molt important aquest pas previ: si no pots presentar els documents, no podrem fer-te el carnet.
  2. Ingressar 9 euros en el compte 2038-6543-91-6000011575 de Bankia. Per a açò, es pot realitzar una transferència a través d’una oficina; dels caixers automàtics de pagament de taxes, rebuts i ingressos en efectiu, o de Bankia Pròxima, exemptes de comissions.
  3. Presentar en Delegació d’Alumnes de la UPV el resguard del pagament i els documents que t’acrediten com a estudiant, professor o jove.
  4. Aportar una fotografia de grandària carnet.

Nota: No és necessari ser membre de la UPV per a sol·licitar qualsevol dels carnets internacionals.

Condicions d’Ús

  • El període de validesa dels carnets ISIC i ITIC és de l’1 de setembre al 31 de desembre de l’any següent, i del carnet IYTC 12 mesos des de la data d’emissió.
  • No s’expedirà duplicat per pèrdua, deterioració o robatori. En aquests casos, les persones interessades hauran de tornar a tramitar la sol·licitud i pagar de nou les taxes.
  • Els carnets internacionals no admeten canvis ni reemborsaments. Per aquest motiu, es prega als sol·licitants que comproven, abans d’abonar les taxes, que compleixen els requisits exigits i que poden aportar la documentació.