Carnet Jove Internacional de Viatge

La Delegació d’Alumnes de la UPV emet el carnet internacional d’estudiants (ISIC) i de professors (ITIC), així com el carnet jove internacional de viatge (IYTC). Aquestes acreditacions són l’única prova reconeguda internacionalment, un document d’identitat fiable en el món sencer utilitzat per més de 4 milions de persones.
Més informació

Requisits necessaris

  • Tenir més de 12 anys i menys de 26.

Documentació

  • Fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport.
  • Fotografia de grandària carnet.
  • Resguard del pagament del carnet (Ingrés de 9 euros en el compte 2038-6543-91-6000011575 de Bankia).