Carnet Internacional de Alberguista

Los carnets de alberguista permeten allotjar-se en tots els albergs de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils (REAJ), la Xarxa d’Instal·lacions de la Generalitat Valenciana i la Federació Internacional d’Albergs Juvenils (IYHF), amb més de 4200 albergs situats en 90 països del tothom. És una forma barata de viatjar, sobretot per als joves. És necessària l’obtenció d’aquests carnets per a poder allotjar-se en els albergs.
Web de l’Institut Valencià de la Joventut
Web de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils
Web de la Federació Internacional d’Albergs Juvenils

Passos a seguir

 • Comprovar que compleixen els requisits de la modalitat de carnet que desitgen i que poden aportar la documentació que se sol·licita.
 • Ingressar el preu corresponent a aqueix carnet en el següent número de compte de Bankia: 2038/6543/91/6000011575. (Es pot realitzar una transferència a través d’una oficina; dels caixers automàtics de pagament de taxes, rebuts i ingressos en efectiu, o de Bankia Pròxima, exemptes de comissions).
 • Presentar en Delegació d’Alumnes de la UPV la documentació i el resguard de pagament de taxes del carnet.

Documentació

 • Resguard del pagament del carnet (tots els carnets). Veure apartat “Modalitats i preu”. El número de compte és la mateixa que per a carnets internacionals: 2038-6543-91-6000011575 de Bankia.
 • Per a espanyols o residents a Espanya:
  • Fotocòpia i original del DNI, NIE o Passaport (els estrangers sense NIE han de presentar fotocòpia de la targeta de residència o demostrar que han viscut a Espanya > 1 any).
 • Per al carnet d’estrangers:
  • Fotocòpia i original del passaport o targeta d’identitat del seu país.

Condicions d’ús

Validesa

Un any natural des de la data d’emissió: dia/mes/any (per exemple, des del 25/01/2006 fins al 25/01/2007) para tots els carnets. Carnet d’Estrangers no residents: els segells de benvinguda tenen una validesa d’1 nit cadascun. Si se’ls ven tot el carnet (amb els 6 segells) té una validesa anual.

Deterioració, robatori o pèrdua

 • No es realitza reemborsament en cap cas.
 • Extraviament o pèrdua
  • No se substituirà per un altre. (Ha d’abonar les taxes i fer-se un de nou).
 • Deterioració
  • Substituirà per un altre nou, gratuïtament, havent-se de lliurar el deteriorat. La validesa es mantindrà l’anterior. (S’ha d’acudir al mateix organisme que ho va emetre).
 • Robatori o furt
  • S’emetrà un nou carnet al 50% del preu. La validesa es mantindrà l’anterior. (S’ha d’acudir al mateix organisme que ho va emetre). Ha de presentar denúncia on figure que ha perdut aqueix carnet.