Carnet Internacional de Professor

La Delegació d’Alumnes de la UPV emet el carnet internacional d’estudiants (ISIC) i de professors (ITIC), així com el carnet jove internacional de viatge (IYTC). Aquestes acreditacions són l’única prova reconeguda internacionalment, un document d’identitat fiable en el món sencer utilitzat per més de 4 milions de persones.
Més informació

Requisits necessaris

  • Treballar com a mestre o professor en un centre oficial.
  • Impartir un mínim de 18 hores setmanals durant el curs acadèmic.

Documentació

Les persones interessades, depenent de la seua edat i de si formen part o no de la UPV, hauran de presentar la següent documentació com a justificant de la seua condició:

Membres de la UPV

  • Fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport.
  • Fotografia de grandària carnet.
  • Resguard del pagament del carnet (Ingrés de 9 euros en el compte 2038-6543-91-6000011575 de Bankia).

No membres de la UPV

  • Escrit signat pel Servei de Recursos Humans o pel director del centre oficial d’ensenyament que confirme que el sol·licitant treballa a temps complet.
  • Fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport.
  • Fotografia de grandària carnet.
  • Resguard del pagament del carnet (Ingrés de 9 euros en el compte 2038-6543-91-6000011575 de Bankia).