Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols

Estudiants de catorze entitats de representació estudiantil han contactat amb els diferents grups parlamentaris de totes les comunitats autònomes per a registrar una proposició no de llei amb la finalitat de, dins dels límits pressupostaris, establir un pla a 3 anys per a reduir el preu públic de les segones matricules de la branca d’enginyeria i arquitectura amb la finalitat d’acostar-ho al preu públic de les primeres matricules.

València, 04 de juny del 2018

Estudiants de catorze entitats de representació estudiantil han llançat un projecte per a adequar l’increment de taxes de matrícula de les branques del coneixement al rendiment mitjà de cadascuna aquestes branques.

Després d’un estudi dels rendiments de 2011 a 2014, les últimes dades publicades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en els seus informes del sistema universitari “Dades i Xifres”, s’observa que la branca d’Enginyeria i Arquitectura té una taxa de rendiment i d’èxit menor que la resta de les branques que dista més d’un -10% del global. No obstant açò, en examinar la taxa d’avaluació (el nombre d’estudiants que es presenten a l’examen) existeix una desviació del global molt més xicoteta que ronden el -4%. Açò suposa que els estudiants de la branca d’Enginyeria i Arquitectura s’examinen de la mateixa forma que la resta dels estudiants.

Amb açò es prova que els rendiments menors no es deuen a una deixadesa d’estudi generalitzada dels estudiants d’aquesta branca, si no a un problema generalitzat pel qual els estudiants d’Enginyeria i Arquitectura requereixen en un major nombre d’ocasions un major temps d’assimilació de la matèria que en la resta de les branques provocant uns rendiments menors. Açò es materialitza en un major nombre de segones matrícules que encareixen el cost dels estudis d’aquesta branca.

Per a solucionar aquesta situació, s’ha contactat amb els diferents grups parlamentaris de totes les comunitats autònomes per a registrar una proposició no de llei amb la finalitat de, dins dels límits pressupostaris, establir un pla a 3 anys per a reduir el preu públic de les segones matricules de la branca d’enginyeria i arquitectura amb la finalitat d’acostar-ho al preu públic de les primeres matricules.