Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19

Estudiants de diverses universitats públiques registren una sèrie de propostes d’esmenes a l’esborrany de reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019, amb l’objectiu d’adequar millor els criteris d’est a la seua fi, la materialització del dret d’accés en igualtat d’oportunitats a l’educació.

A València, a 11 de juny de 2018

Des del passat dia 23 de maig de 2018 es troba en exposició pública el projecte de reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019. Una iniciativa del govern de Rajoy que haurà de culminar el govern de Sánchez.

Com ja van manifestar quan l’ex-Ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo i Montojo, va anunciar les línies generals de la modificació per al pròxim curs, els estudiants sol·liciten canvis més profunds que la simple modificació de la nota mitjana d’accés beques de matrícules per a estudiants de nou ingrés de 5,5 a 5,0.

ja que la fi d’aquestes beques i ajudes a l’estudi és la materialització del dret constitucional de l’accés en igualtat d’oportunitats a l’educació, i així es reflecteix en l’exposició de motius del projecte de reial decret, els estudiants urgeixen mesures que es adecuen a aquesta fi. En aqueixa línia, sol·liciten que para tots els cursos i titulacions es reduïsca la nota mitjana exigida a 5,0 per a totes les quanties, i no solament la de matrícula. Actualment, se’ls requereix als estudiants un 6,5 supeditat a haver superat més del 90% dels crèdits el curs anterior , i un 7,0 en estudis de màster. Açò sí, conservant el rendiment mínim requerit.

D’altra banda, complementen el règim de deduccions de la renda familiar incloent deduccions per família monoparental i per discapacitat d’un dels sustentadores principals, casos que fins ara no eren contemplats en el projecte de reial decret.

Finalment, i com ja van avançar en el seu moment, suprimeixen la quantia fixa de la beca lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic lloc que la fi d’aquesta beca no és premiar l’excel·lència acadèmica. Per a açò existeixen beques i premis d’excel·lència per als millors expedients.

Els estudiants esperen que el nou executiu comprenga les seues reivindicacions i les incloguen en el text final del reial decret.