Els estudiants veuen insuficients les mesures d’Educació en el relatiu a beques

Els estudiants veuen positives les mesures d’Educació però segueixen sense ser suficients animant-los a seguir progressant en la línia que cap estudiant es quede fóra de la universitat per motius econòmics.

A València, a 23 de maig de 2018

Dimarts passat 22 de maig de 2018 coneixíem la notícia que el Govern reduïa els criteris acadèmics per a l’obtenció d’una beca de matrícula en ingressar en la Universitat, així com la creació d’un incentiu per als estudiants excel·lents.

Malgrat que aquestes mesures van en la línia que “ningú a Espanya deu deixar d’estudiar per raons econòmiques”, com ha afirmat el propi Méndez de Vigo durant la sessió de control al Govern en el Senat, considerem que aquestes són insuficients.

En primer lloc, per aplicar-se només per als estudiants de nou ingrés, deixant als estudiants de cursos superiors amb els requisits actuals d’aconseguir una nota mitjana d’un 6,0 en els títols de grau d’ensenyaments de la branca de ciències i enginyeria i arquitectura i d’un 6,5 en els títols de grau de la resta de branques del coneixement, i que s’endureixen per als títols de màster.

En segon lloc, per ser només una beca de matrícula. Estudiar en la universitat no consisteix solament a acudir a classe, s’ha d’abordar el concepte de beques per a Viure i Estudiar havent de contemplar el cost de la manutenció, residència i desplaçament, així com l’adquisició de materials d’estudis que en certs títols són veritablement onerosos, perquè recordem que aquestes beques es concedeixen també sobre la base d’uns criteris econòmics. Com pretendre que ningú es quede fóra de la universitat si als quals més ho requereixen no se’ls donen els mitjans per a viure estudiant.

En tercer lloc, ens sembla miserable que l’excel·lència acadèmica es dote de “fins a 200,00 €”, i en tot cas açò no hauria de contemplar-se en beques per als estudiants amb situacions econòmiques delicades, si no en les beques pròpies d’excel·lència acadèmica.

És per açò que instem al Govern a revisar la seua proposta en la línia de reduir els requisits acadèmics en tots els cursos al 5,0 per a les beques tant de matrícula com les econòmiques, i a aclarir si s’han produït modificacions en els requisits econòmics.

Subscriuen aquest comunicat:

 • AGE UV – Assemblea General d’Estudiants Universitat de València
 • CADUS – Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
 • CAUBU – Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos
 • CdE UB – Consell d’Estudiants de la Universitat de Barcelona
 • CdE UdG – Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona
 • CdE UIB – Consell d’Estudiants de la Universitat de les Illes Balears
 • CdE UOC – Consell d’Estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya
 • CEUAL – Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería
 • CE UEX – Consejo de Estudaintes de la Universidad de Extremadura
 • CEUA – Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant
 • CEUAH – Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá
 • CEUM – Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia
 • CEUPO – Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo Olavide
 • CEURV – Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili
 • DAUPV – Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
 • DCE UCM – Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid
 • DEUMH – Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández
 • DGE UGR – Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada
 • IK EHU – Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasle Konseilua
 • ULPGC – Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 • UPNA – Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra