Modificacions en el calendari universitari a causa del COVID-19.

Modificacions en el calendari universitari a causa del COVID-19.