Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+

A València, a 28 de juny de 2018

Els i les representants d’estudiants de les universitats sotasignades, amb motiu de l’orgull LGBTIQ+, volem posar de manifest el nostre absolut rebuig a la discriminació per raons d’orientació sexual o identitat de gènere. Volem aprofitar també per a donar el nostre suport a totes les iniciatives que cerquen la igualtat i la consecució de totes les llibertats que es vulneren com a conseqüència de la lgtbfobia que avui dia segueix present en la nostra societat i concretament en les universitats.

La Universitat, com a estendard del progrés, no pot quedar-se arrere en la lluita per la igualtat i en l’assumpció de la gran diversitat d’orientacions sexuals i identitats de gèneres. Ja hi ha institucions que han elaborat i engegat protocols per a prevenir, i eradicar, tot tipus de discriminació, així com protocols per a facilitar el canvi de nom a efectes interns amb la finalitat d’adequar-ho a la seua identitat de gènere. Encara així queda molt per fer. Cridem a aquests organismes que encara no hagen desenvolupat aquestes eines a seguir el deixant d’aquelles universitats que van obrint camí cap a la igualtat.

Som conscients que encara hi ha molt per lluitar i que la conquesta real dels drets s’aconseguirà a través de la conscienciació, aprofitem per a reconèixer i agrair la encomiable labor dels diferents col·lectius que han lluitat i defensat poder ser i estimar lliurement i sense prejudicis, als quals traslladem el nostre respecte. Sempre estarem preparats i preparades per a atendre les demandes d’est i tots els col·lectius que se senten discriminats, doncs sabem que la realitat de la Universitat és molt diversa i solament avançarem si és juntes i junts en termes d’igualtat.

Subscriuen aquest comunicat:

  • Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
  • Consell d’Estudiants de la Universitat de Múrcia.
  • Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona.
  • Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València.
  • Delegació Central d’Estudiants de la Universitat Complutense de Madrid.
  • Delegació d’Estudiants de la Universitat Miguel Hernández.
  • Delegació General d’Estudiants de la Universitat de Granada.
  • Junta d’Estudiants de la Universitat de León.
  • Consell d’Alumnes de la Universitat de Burgos.