Comunicat amb motiu del dia del refugiat

En València, a 20 de juny de 2018

Els representants d’estudiants de les Universitats Públiques Valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible.
Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.

Aquesta integració es veu dificultada perquè fins que no tenen reconeguda la condició de persona refugiada, han d’abonar les taxes de matrícula corresponents a les d’estudiant extracumunitari, que ascendeixen fins sis vegades el preu normal de matrícula. Això suposa una demora en l’accés de fins quatre anys.

Privant-los de l’accés a l’educació superior se’ls resigna a la realització de tasques que sovint no corresponen amb la seua formació prèvia, per no tenir reconegut el nivell d’estudis que ja havien assolit en el seu país d’origen.

Per això instem a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a agilitzar els tràmits de les persones sol·licitants d’asil per a la seua matrícula i l’homologació d’estudis en el Sistema Universitari Valencià, a incloure als sol·licitants d’asil en les convocatòries de beques i ajudes a l’estudi i a la modificació de les taxes de matrícules d’aquest col·lectiu perquè s’equipare a la de la resta d’estudiants.

Subscriuen aquest comunicat:

  • Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
  • Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant.
  • Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I.
  • Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
  • Delegació d’Estudiants de la Universitat Miguel Hernández.