Manual del Representant d’Estudiants de la UPV

L’objectiu de l’elaboració d’aquest manual és complementar els coneixements ja aportades a les JDF, enfocant-los al funcionament de les diferents Delegacions d’Alumnes de Centre (DAC) i a la formació de qualsevol membre de la comunitat
universitària que estiga interessat; permetent així una primera aproximació a la Representació Estudiantil (RREE).

Aquest manual no pretén abastar la totalitat de les diferents normatives i entramats administratius, sinó que és un document que introdueix i resumeix tots els temes que s’han considerat d’especial rellevància. Per a aquells que vulguin aprofundir en aquest àmbit poden llegir-se les normatives i protocols d’actuació existents, o traslladar qualsevol consulta a DAUPV.

Manual del Representant d’Estudiants de la UPV
Normatives i reglaments