Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques

El Govern ignora les propostes dels estudiants i decideix informar favorablement sobre el Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019 sense sentir al ple del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat.

Madrid, 19 de juliol de 2018.

El passat 16 de juliol es va celebrar, per indicació del Sr. Ministre Pedro Duc, la primera sessió de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants Universitari de l’Estat (CEUNE) després de la incorporació del nou equipe integrant del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
En l’ordre del dia figurava el Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019, l’Informe del qual, favorable o no, seria emès en el pròxim ple del CEUNE, previst per a aquest mateix mes, segons la convocatòria enviada pel nou Secretari General d’Universitats, D. José Manuel Pingarrón.

Durant el transcurs de la reunió, per a sorpresa de les i els estudiants membres de la Permanent allí reunits, representants del Ministeri van comunicar que, a causa de la pròxima aprovació del Reial decret de Beques, no hi havia temps per a la seua valoració, obviant l’Informe del ple i emplaçant-nos a setembre per a valorar les modificacions sol·licitades des de fa temps per a la seua possible incorporació en el curs 2019-2020.

Davant aquesta situació, els i les representants de quasi un milió i mitjà d’estudiants exposem que:

  • La Comissió de Beques del CEUNE, conformada per estudiants de totes les universitats espanyoles, al costat del Ministeri, s’ha reunit durant més de 6 mesos elaborant una sèrie de propostes i modificacions, que hem fet arribar als responsables competents en aquesta matèria, sense obtenir cap valoració sobre les mateixes.
    La Comissió Permanent no va ser notificada en cap moment que, en aqueixa reunió, anava a emetre informe favorable o no sobre el Projecte de Reial decret, competència que, per defecte, hauria de correspondre al ple.
  • En aqueixa reunió, es va notificar a més a la Comissió Permanent que açò es cap a per urgència, perquè el projecte poguera passar a temps pel Consell de Ministres.
  • Des de la representació estudiantil entenem que aquestes formes són totalment irregulars, en absolut correctes per a conèixer l’opinió dels i les estudiants sobre el Projecte del Reial decret, i que no demostren intenció real de comptar amb la valoració de la representació estudiantil.
  • Ja han existit desvergonyiments per part del Ministeri competent en matèria d’Universitats cap als i les representants d’estudiants, com són: les absències del Ministre a les seues pròpies convocatòries, la falta de respecte cap a les convocatòries mínimes a l’any i el no haver tingut en compte els informes emesos per aquest òrgan per al desenvolupament de les politicas públiques en matèria d’Universitat. Davant açò, els representants d’estudiants hem pres mesurades com el tancament en el Ministeri al juliol de 2017, i actualment i després del canvi del Govern de la nació, no ha canviat el tracte del Ministeri, que en el seu primer acostament amb els i les estudiants ha seguit en la mateixa línia de desinterès cap a la nostra realitat.

Els Consells d’Estudiants signataris manifestem:

  • La nostra preocupació i sorpresa derivades de la gestió i tractament polític que fa l’actual Govern respecte al estudiantado.
  • Que desitgem recuperar la relació amb el Govern i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a tornar als temps en què aconseguim pactar l’Estatut de l’Estudiant Universitari i la creació del CEUNE.
  • Que denunciem el tracte rebut, qüestionant l’ús del CEUNE per part del Ministeri, tenint en compte el temps i diners públics invertits per part dels Consells d’Estudiants.

Finalment, volem deixar constància que considerem fonamental que les polítiques que es duguen a terme des d’aquest Ministeri tinguen vocació de consens, i per tant es tinga en compte a la comunitat universitària per al desenvolupament de les mateixes.