Eleccions a Òrgans Col·legiats

Els òrgans col·legiats és el lloc de participació, representació i govern de la comunitat universitària. La participació dels estudiants en els òrgans de decisió de la Universitat és fonamental per al correcte desenvolupament i implantació de mesures relacionades amb la docència i la vida universitària.