Coneix els teus drets

Conéixer els drets és una cosa fonamental per als estudiants. Amb aquesta sèrie de publicacions la Delegació d’Alumnes intenta donar a conéixer els drets dels estudiants recollits en la normativa de règim acadèmic i avaluació de l’alumnat de la UPV.