30 Aniversari de la Delegació d’Alumnes

Des de la seua creació en 1988, la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València ha vetlat per l’interès general de l’alumnat d’aquesta institució sent un òrgan de representació estudiantil pioner i d’avantguarda. Amb el motiu del 30 aniversari fem un repàs als seus assoliments més destacats.

Realment la representació estudiantil en la UPV va començar molts anys abans de la creació de la DAUPV. Ja en 1970 hi havia estudiants que volien fer-se sentir i en 1975 els alumnes comencen a intervenir en els òrgans de participació de la institució a nivell de tota la universitat incorporant-se a Junta de Govern.

No va ser fins a 1988 l’any en el qual es va triar per primera vegada a un Delegat d’Alumnes UPV i es va crear una estructura de representació autònoma als òrgans de la universitat. Aqueixa estructura va ser modificada al llarg de les legislatures fins a donar lloc al nostre sistema de representació actual; cercant ser cada vegada més transparent, independent i democràtic. No obstant açò aquestes estructures s’han caracteritzat per estar formada d’alumnes que no tenen por de fer un pas al capdavant, a fer sentir i a defensar els drets de la resta d’estudiants. Alumnes que volen participar en la presa de decisions que els afecten en el seu pas per la Universitat.