Representants d’estudiants de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana insten a la Conselleria de Sanitat a la suspensió d’actes presencials

Se sol·licita a la Conselleria de Sanitat decretar la suspensió de les activitats presencials en les universitats de la Comunitat Valenciana, donat l’existència creixent de casos confirmats de COVID 19 i la descoordinació existent.

D’igual forma, es requereix que s’aporte informació clara i es tinga en compte als representants és estudiants en la presa de decisions.

València, 13 de març de 2020.

Davant l’augment de casos del COVID 19 el Govern Estatal i els Governs Autonòmics han pres mesures extraordinàries d’urgència que han afectat moltes universitats i a la seua comunitat. Però malgrat això el Govern Autonòmic es nega a contemplar un escenari de suspensió, encara quan hi ha casos positius confirmats tant de professors com d’estudiants en la prova de detecció del COVID 19.

Per això, sol·licitem:

  • Informació clara, transparent i precisa a la comunitat universitària per part de les autoritats sobre la situació actual i de les mesures que es vagen a adoptar.
  • Que es compte amb els representants d’estudiants a l’hora d’elaborar i prendre mesures, tant a nivell d’universitat com a nivell de cada grup i assignatura.
  • Mantindre, en la mesura que siga possible, el calendari acadèmic actual. Els consells d’estudiants ens posicionem en contra de la mesura d’algunes universitats madrilenyes de posposar el calendari acadèmic, aquesta mesura suposaria greus repercussions econòmiques i acadèmiques per a l’estudiantat.
  • La posada en marxa de mitjans online perquè es puga impartir docència de manera telemàtica i que puga haver-hi un seguiment, així com la introducció de mecanismes d’avaluació amb lliuraments telemàtics com a manera substitut a les proves presencials en aquells casos que es poguera.
  • S’establisquen les mesures preventives necessàries per a intentar evitar la propagació del virus.

A més, malgrat no haver-se decretat el tancament, molts professors estan suspenent classes presencials (fins i tot sense previ avís). Aquestes accions no coordinades per part de les autoritats donen lloc a una sensació d’incertesa i por per part de l’estudiantat, perquè no contribueixen sinó a l’alarmisme generalitzat, ja que els estudiants se senten desinformats davant els fets, les mesures i com quedarà el seu calendari immediat. Aquesta situació no fa sinó agreujar-se en moltes escoles i facultats, que ara mateix es troben en període d’avaluació.

D’altra banda, la grandària dels grups tant de docència com d’avaluació pot arribar a superar el centenar de persones en una mateixa aula però l’estudiantat es veu obligat a assistir, ja que pot arribar a suspendre l’assignatura si no realitzara aqueixes proves o assistira a aqueixes classes, amb la consegüent pèrdua de la beca no sols del curs actual sinó del posterior.

Els Consells d’Estudiants de la Comunitat Valenciana signants instem a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana a decretar la suspensió immediata de l’activitat presencial en les universitats.