Els estudiants de la Comunitat Valenciana urgeixen mesures per a assegurar la seua docència

Els representants de les cinc universitats públiques valencianes insten a la consecució urgent del conveni col·lectiu del personal laboral.

La falta de docència pot perjudicar greument als estudiants amb greuges acadèmics i econòmics.

 

A València, a 24 d’abril de 2018

Els Representants d’Estudiants de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana van elevar a l’Assemblea General de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP una resolució relativa a la situació laboral del professorat associat a la Comunitat.

Aquesta resolució, fruit de la vaga que viuen en la Universitat de València i en la Universitat Politècnica de València des del 29 de gener de 2018 i el 16 d’abril de 2018 respectivament, posa la seua èmfasi en la necessitat d’aconseguir un acord en la taula de negociació del conveni col·lectiu del personal laboral de les Universitats Públiques Valencianes, que porta en funcionament des del 28 de setembre de 2016, i sobre la repercussió que té la vaga en els estudiants que pot arribar-los a suposar greuges acadèmics i econòmics de vertadera importància.

La resolució va ser aprovada per l’assemblea com a mostra de suport de totes les universitats públiques associades a la Coordinadora. A continuació, s’inclou el text de la resolució.

Des del 28 de setembre de 2016 es porta treballant en la taula de negociació sobre un conveni col·lectiu del personal laboral de les Universitats Públiques Valencianes. En aqueixa taula de negociació estan presents representants de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport, les Universitats Públiques Valencianes i les Organitzacions Sindicals.

Les plataformes de professors associats de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València es troben en vaga indefinida des del 29 de gener de 2018 i 16 d’abril de 2018, respectivament.

La supressió de la docència a certs grups i fins i tot d’assignatures completes, suposa que els estudiants que han abonat les matrícules de les assignatures amb classes presencials, no les estiguen rebent. Aquesta situació pot comportar, no solament que es perllongue la durada dels estudis, sinó també un greuge econòmic per a tots els estudiants.

En primer lloc, la impossibilitat de l’anul·lació de matrícula a hores d’ara del curs obliga a tots els estudiants que no siguen avaluats a cursar les assignatures per segona vegada amb el gravamen que açò comporta, pagant una doble matrícula, substancialment més elevada.

En segon lloc, els estudiants becats que no siguen avaluats corren el risc de no aconseguir el rendiment mínim, havent de per tant retornar la beca i els seus interessos, a més no optarien a beca el curs següent.

Aquesta situació pot abocar a l’expulsió de la universitat de les famílies amb menys recursos, i fins i tot a l’endeutament de l’estudiant per haver de retornar uns diners que no té.

Amb la finalitat d’evitar danys irreparables en el estudiantat i tornar al normal desenvolupament de la docència al més prompte possible s’insta:

  • A les taules de negociació de les vagues per a acordar, si no ho hagueren fet ja, serveis que garantisquen l’avaluació de l’estudiant i la tutorizació de treballs de finalització de títol, i es donen indicacions i material docent i bibliogràfic per a possibilitar el procés d’aprenentatge autònom dels estudiants sense docència.
  • A la taula de negociació del conveni col·lectiu del personal laboral de les Universitats Públiques Valencianes per a aconseguir els acords pertinents que satisfacen a les parts implicades en la mesura de les possibilitats.
  • Al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través del Secretari d’Estat d’Educació i la Secretaria General d’Universitats, per a augmentar el vaig limitar actual de la taxa de reposició.
  • A la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport perquè pose tots els mitjans disponibles amb la finalitat de permetre una promoció del professorat.