Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Madrid, 18 de juny de 2018

A/A Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Fa quasi un mes que el Grup Parlamentari Ciutadans presentava una proposta de llei de millora de l’autonomia i la rendició de comptes de les universitats espanyoles. Una proposta duta a terme sense la participació de cap dels col·lectius que formen la Universitat (estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis) ni dels seus representants (Consells d’Estudiants, sindicats de treballadors, CRUE).

Des de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques, igual que s’ha manifestat des de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, no podem comprendre com un text que sorgeix d’una situació en la qual es clama per la transparència ha seguit el procediment més opac possible: ni s’ha contactat amb cap col·lectiu, ni s’ha informat a aquests que es començava a treballar en ell; ni tan sols s’ha demanat una mínima opinió als qui dia després de dia, vivim i fem universitat.

Comprenem que, donades les característiques de la situació en la qual emana el text, amb dubtes sobre la transparència i l’activitat de la Universitat, siga urgent i necessari plantejar mesures per a evitar que es repetisquen aquests fets. No obstant açò, l’oportunisme polític no pot justificar en cap cas que s’obvie a la representació dels sectors als quals afectarà directament un canvi legislatiu. És una irresponsabilitat que cap partit hauria de cometre.

Des de la CREUP esperem que tant el Grup Parlamentari Ciutadans, com la resta de Grups amb intencions de realitzar proposicions relacionades amb l’Educació, prenguen en compte d’una vegada per sempre a tots els agents implicats en la realitat universitària, en comptes d’escudar-se en idearis allunyats del que de debò aspira a ser la Universitat.

Volem, per tant, tendir la mà i oferir la nostra col·laboració en el debat sobre estat de la Universitat. Creiem que la consulta als diferents sectors que la conformen és la base per a treballar des d’una perspectiva real de la situació i així poder analitzar en profunditat quins són les qüestions que poden i deuen ser reformades.

Des de CREUP dissentim de l’expressat en aquesta proposta, que és contrària als nostres posicionaments i que, creiem, naix d’una anàlisi equivocada dels problemes que poden afectar a la Universitat.