Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.

La pròxima derogació del RD 14/2012 i la millora del sistema de beques i ajudes a l’estudi han sigut reivindicacions dels estudiants que semblen per fi pròximes a complir-se.

Malgrat aquests acords, queda molt camí per recórrer fins a aconseguir la Universitat que ens mereixem. Una Universitat gratuïta i de qualitat on ningú es quede sense estudiar per motius econòmics.

Más información “Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.”

Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques

El Govern ignora les propostes dels estudiants i decideix informar favorablement sobre el Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019 sense sentir al ple del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat.

Más información “Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques”

Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19

Estudiants de diverses universitats públiques registren una sèrie de propostes d’esmenes a l’esborrany de reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019, amb l’objectiu d’adequar millor els criteris d’est a la seua fi, la materialització del dret d’accés en igualtat d’oportunitats a l’educació.
Más información “Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19”

Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols

Estudiants de catorze entitats de representació estudiantil han contactat amb els diferents grups parlamentaris de totes les comunitats autònomes per a registrar una proposició no de llei amb la finalitat de, dins dels límits pressupostaris, establir un pla a 3 anys per a reduir el preu públic de les segones matricules de la branca d’enginyeria i arquitectura amb la finalitat d’acostar-ho al preu públic de les primeres matricules.

Más información “Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols”