Comunicat relatiu a la vaga del personal docent associat de la Universitat Politècnica de València

A València, a 17 d’abril de 2018

La Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València trasllada la seua preocupació per la vaga del personal associat convocada des del 16/04/2018 de forma indefinida.

La supressió de la docència a certs grups i fins i tot d’assignatures completes, suposa que els alumnes que han pagat per una sèrie de classes, no les estiguen rebent. Aquesta situació pot comportar, no solament que es perllongue la durada dels estudis, sinó també un gravamen econòmic per a tots els estudiants.
Más información “Comunicat relatiu a la vaga del personal docent associat de la Universitat Politècnica de València”