Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+

A València, a 28 de juny de 2018

Els i les representants d’estudiants de les universitats sotasignades, amb motiu de l’orgull LGBTIQ+, volem posar de manifest el nostre absolut rebuig a la discriminació per raons d’orientació sexual o identitat de gènere. Volem aprofitar també per a donar el nostre suport a totes les iniciatives que cerquen la igualtat i la consecució de totes les llibertats que es vulneren com a conseqüència de la lgtbfobia que avui dia segueix present en la nostra societat i concretament en les universitats.
Más información “Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+”

Comunicat amb motiu del dia del refugiat

En València, a 20 de juny de 2018

Els representants d’estudiants de les Universitats Públiques Valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible.
Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.
Más información “Comunicat amb motiu del dia del refugiat”

Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Madrid, 18 de juny de 2018

A/A Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Fa quasi un mes que el Grup Parlamentari Ciutadans presentava una proposta de llei de millora de l’autonomia i la rendició de comptes de les universitats espanyoles. Una proposta duta a terme sense la participació de cap dels col·lectius que formen la Universitat (estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis) ni dels seus representants (Consells d’Estudiants, sindicats de treballadors, CRUE).

Más información “Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats”

Comunicat relatiu a la vaga del personal docent associat de la Universitat Politècnica de València

A València, a 17 d’abril de 2018

La Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València trasllada la seua preocupació per la vaga del personal associat convocada des del 16/04/2018 de forma indefinida.

La supressió de la docència a certs grups i fins i tot d’assignatures completes, suposa que els alumnes que han pagat per una sèrie de classes, no les estiguen rebent. Aquesta situació pot comportar, no solament que es perllongue la durada dels estudis, sinó també un gravamen econòmic per a tots els estudiants.
Más información “Comunicat relatiu a la vaga del personal docent associat de la Universitat Politècnica de València”