Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.

La pròxima derogació del RD 14/2012 i la millora del sistema de beques i ajudes a l’estudi han sigut reivindicacions dels estudiants que semblen per fi pròximes a complir-se.

Malgrat aquests acords, queda molt camí per recórrer fins a aconseguir la Universitat que ens mereixem. Una Universitat gratuïta i de qualitat on ningú es quede sense estudiar per motius econòmics.

Más información “Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.”

Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques

El Govern ignora les propostes dels estudiants i decideix informar favorablement sobre el Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019 sense sentir al ple del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat.

Más información “Representants d’estudiants de les Universitats Públiques manifesten el seu malestar amb el Govern d’Espanya respecte al tractament del projecte de Reial decret de beques”

Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+

A València, a 28 de juny de 2018

Els i les representants d’estudiants de les universitats sotasignades, amb motiu de l’orgull LGBTIQ+, volem posar de manifest el nostre absolut rebuig a la discriminació per raons d’orientació sexual o identitat de gènere. Volem aprofitar també per a donar el nostre suport a totes les iniciatives que cerquen la igualtat i la consecució de totes les llibertats que es vulneren com a conseqüència de la lgtbfobia que avui dia segueix present en la nostra societat i concretament en les universitats.
Más información “Comunicat amb motiu de l’orgull LGBTIQ+”

Comunicat amb motiu del dia del refugiat

En València, a 20 de juny de 2018

Els representants d’estudiants de les Universitats Públiques Valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible.
Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.
Más información “Comunicat amb motiu del dia del refugiat”

Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Madrid, 18 de juny de 2018

A/A Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats

Fa quasi un mes que el Grup Parlamentari Ciutadans presentava una proposta de llei de millora de l’autonomia i la rendició de comptes de les universitats espanyoles. Una proposta duta a terme sense la participació de cap dels col·lectius que formen la Universitat (estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis) ni dels seus representants (Consells d’Estudiants, sindicats de treballadors, CRUE).

Más información “Carta oberta de CREUP al Grup Parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats”

Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19

Estudiants de diverses universitats públiques registren una sèrie de propostes d’esmenes a l’esborrany de reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019, amb l’objectiu d’adequar millor els criteris d’est a la seua fi, la materialització del dret d’accés en igualtat d’oportunitats a l’educació.
Más información “Estudiants universitaris insten a modificar el projecte de reial decret de beques del curs 18-19”

Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols

Estudiants de catorze entitats de representació estudiantil han contactat amb els diferents grups parlamentaris de totes les comunitats autònomes per a registrar una proposició no de llei amb la finalitat de, dins dels límits pressupostaris, establir un pla a 3 anys per a reduir el preu públic de les segones matricules de la branca d’enginyeria i arquitectura amb la finalitat d’acostar-ho al preu públic de les primeres matricules.

Más información “Estudiants sol·liciten que les taxes de matrícula es adecuen al rendiment mitjà dels títols”