Exposició Isabel de Villena

Isabel de Villena és una poeta i prosista espanyola, considerada la primera escriptora coneguda en llengua valenciana. La seua obra Vita Christie, l’única que s’ha conservat, està emmarcada en el protofeminismo espanyol del segle XV. Durant la seua vida religiosa Isabel es va rodejar d’un nombrós grup d’escriptors que la van respectar especialment per la seua altura intel·lectual i que van considerar la seua obra com indispensable en el Segle d’or valencià.

Facebook3k
Facebook
YouTube52
YouTube